top of page

ANZAN MEGA ARİTMETİK™ BEYİN EGZERSİZLERİ VE

ZEKA OYUNLARI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR ?

Anzan Mega Aritmetik™, Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimini destekleyen, beyne uygun zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir zihinsel aritmetik ve beyin egzersizleri eğitim sistemidir.

PROGRAM NE SAĞLIYOR?

Anzan Mega Aritmetik™ beynin sağ ve sol yarım küresini aynı anda ve dengeli çalıştırarak, eğitimi tamamlayan çocuklarda şu tip gelişmeleri sağlamaktadır;

 •  Yüksek konsantrasyon

 •  Gelişmiş dinleme becerileri

 •  İleri seviyede analitik düşünme yeteneği

 •  Hızlı matematik becerileri

 •  Güçlü hayal gücü

 •  Hızlı Öğrenme

 •  Odaklanma kolaylığı

 •  Gelişmiş hafıza gücü

 •  Gelişmiş problem çözme yeteneği

 •  Kendisini daha iyi ifade edebilme

 •  Hızlı zeka gelişimi

 •  Yüksek özgüven

Anzan Mega Aritmetik™ çocuklardaki matematik ile ilgili önyargıları yıkar; öğrenmeyi eğlenceli hale getirir!

Bu eğitimi alabilmesi için çocuğun rakamları bilmesi yeterlidir. Çünkü sistem, sayıları araç olarak kullanarak beynin sağ yarım küresinin hayal gücü fonksiyonlarını geliştirmekte ve hedeflediği kazanımların elde edilmesini sağlamaktadır.

Programda yapılan işlem çok basit ifadeyle çocuğun hayal gücünü de kullanarak yaratıcı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Örneğin “98 + 98 + 98” gibi bir işlemin aslında üç adet (100 – 2) ile aynı şey olduğunu çocuk hızla yakalamaktadır. Bu durumda işlem 98’in üzerine bir 98 ilave etmeye çalışmak, sonra elde edilen sonuca tekrar bir 98 daha ilave etmeye çalışmaktan daha basit hale dönüşmektedir. Yani çocuğun bu işlemin “300’den 6 çıkartma ile aynı şey olduğunu fark etmesi” sağlanmaktadır. Zaten zeka denen şey de budur. Bu anlamda sistem çocuğun zeka ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmektedir.

Sağlanan gelişme, çocukların matematik yeteneklerini güçlendirerek hesap makinesinden daha hızlı aritmetik işlemler yapmalarına olanak sağlamaktadır. “Hesap makineleri varken neden böyle bir eğitime ihtiyaç olsun?” sorusuna karşılık cevabımız, programın temel amacı hızlı işlem yapmak değil, beynin hafıza, zeka, düşünme, odaklanma ve öğrenme kapasitesini artırmaktır. Eğitimde sayılar ve aritmetik araç olarak kullanıldığı için beynin hızlı işlem yapması da ek bir kazanımdır. 

Anzan Mega Aritmetik eğitim programındaki SESLİ ANZAN ve FLASH ANZAN çalışmaları, çocukların işitsel, görsel ve kinestetik duyularını geliştirerek; okuma hızlarında artışa, okuduklarını daha rahat algılayabilmelerine ve okuma parçalarını ya da dinlediği bir konuyu çok daha rahat bir şekilde aktarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda çocuk, tarih, coğrafya gibi sözel derslerde de başarısını arttırmaktadır. 

Hedeflenen becerilere ulaşmak için geniş zamana yayılan kısa ve sistematik tekrarlara ihtiyaç vardır. Her dersin sonunda eğitmenin vermiş olduğu yönergeye uygun olarak öğrenciye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile online sistem üzerinden çocuğun günde ortalama 20-25 dakikalık çalışma yapması yeterli olmaktadır.

Mega Intellect Paritmetik

ANZAN MEGA ARİTMETİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programı, sınıf derslerine ek olarak online sistem üzerinden de yapılmakta olup, eğitim şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •  Paritmetik™ Eğitimi

 •  Mega Soroban™ Eğitimi

 •  Sesli Flash Anzan™ Eğitimi

 •  Görsel Flash Anzan™ Eğitimi

 •  Hayali Anzan™ Eğitimi

 •  Mega Zeka™ Zeka Oyunları Eğitimi

Program üç ayrı yaş grubu olarak uygulanmaktadır:

 •  5 – 6 Yaş Grubu Eğitimleri

 •  7 – 8 – 9 Yaş Grubu Eğitimleri

 •  10 – 11 – 12 Yaş Grubu Eğitimleri

Programdan fayda sağlaması açısından öğrencilerin en azından ilk yıl eğitimini tamamlaması gerekmektedir.

Okul Dönemine Paralel Eğitim: 
Eğitimimiz, okul programına paralel olarak yıl içinde 2 dönem olarak düzenlenmektedir.

bottom of page