Veelgestelde Vragen

Waarom zou het Anzan Mega Arithmetic™ -systeem moeten worden geleerd?


De meeste mensen vragen zich misschien af: "Wat heeft het voor nut om onszelf en onze kinderen uit te putten met mentale berekeningen, terwijl we over hulpmiddelen en voorzieningen beschikken zoals een rekenmachine?" De eerste helft van de vraag houdt in dat hoofdrekenen kinderen uitput. Dit is niet waar. Als je met de wiskundige technieken die op school worden onderwezen, mentaal rekenen probeert te doen, zul je ongetwijfeld moe worden en er niet uitkomen. Omdat de op school onderwezen technieken één hersenhelft van de brein gebruiken, zijn ze én te moeilijk én zijn ze niet geschikt voor hersenontwikkeling en het laten ontstaan van synergie in de hersenen. Het is belangrijk om mentale berekeningen uit te voeren zonder het brein uit te putten en technieken te gebruiken die het brein ontwikkelen. In dit stadium komt het geregistreerde "ANZAN MEGA ARITHMETIC™" -systeem van Mega Memory ™ in beeld. Het doel van het Anzan Mega Arithmetic ™ -systeem is niet om op school onderwezen rekentechnieken te onderwijzen, maar door beide hersenhelften te activeren, het geheugen, de hersenen, de intelligentie, het snel denken en het creatief probleem oplossen te verbeteren. Het antwoord op de tweede deel van deze vraag is; Waarom gaan mensen in sportscholen of op hardloopparcours hardlopen om fysiek gezond te blijven, terwijl ze het gemak van een auto hebben? Dan zou je deze mensen kunnen vragen: "Waarom put je jezelf uit, terwijl je het gemak van een auto hebt?" Met dezelfde logica is Anzan Mega Arithmetic™ een geweldig oefen- en ontwikkelingsprogramma dat je hersenen fit en gezond houdt. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er een direct verband bestaat tussen het werken met cijfers en het stimuleren van hersencellen en de hersenontwikkeling.
Wat is met beide hersenhelften van het brein, werk verrichten?


Zoals we allemaal weten, bestaat het brein uit twee hersenhelften, rechts en links. De activiteiten waarin beide hersenhelften zijn gespecialiseerd, zijn verschillend. De meeste mensen gebruiken in het dagelijks leven en op school voornamelijk de linkerhersenhelft. Dit komt omdat de lesmethoden op school een leerplan volgen dat de linkerhersenhelft intensiever gebruikt en de rechterhersenhelft van de hersenen in heel weinig werk opneemt. Als gevolg hiervan blijft het rechterbrein inactief en wordt de synergie van dit deel van het brein niet gebruikt. Het door Mega Memory™ ontwikkelde, Anzan Mega Arithmetic™ -systeem stelt de rechterhersenhelft in werking levert dus een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de hersenen.
Hoe wordt met het Anzan Mega Arithmetic™ -systeem les gegeven?


Het voordeel van leren met het Anzan Mega Arithmetic ™ -systeem is dat de training wordt gedaan met een rechter-linker hersengebaseerde en trainer-georiënteerde (of leraar-georiënteerde) benadering. De leraar leert de leerling de technieken in combinatie van visuele, auditieve en kinesthetische leertechnieken met ondersteuning voor leuke activiteiten. Leren gebeurt in een leuke en speelse omgeving, niet in een serieuze en saaie klaslokaal. Trainingen worden doormiddel van leuke intelligentiespellen programma ondersteund. Op deze manier voelt de leerling nooit een leerlast tijdens het leerproces. Met andere woorden, de wekelijkse leeruren zijn dan als hersentrainingen en spelsessies voor de kleine en ontwikkelende hersenen. Het systeem wordt ondersteund door een intelligentiespellen programma en een online systeem. De trainer kan het online werk van de leerling volgen. Anzan Mega Arithmetic™ trainingssysteem is een proactief systeem. Kortom, het Anzan Mega Arithmetic™ -systeem is de manier om spelenderwijs en met plezier te leren. Op deze manier wordt de wens van het kind om te leren bereikt en wordt voor een hoge motivatie gezorgd.
Kan Anzan Mega Arithmetic ™ -systeem ons kind helpen?


Ja, met het Anzan Mega Arithmetic ™ -systeem kan het kind het wiskundige denken beheersen, begrijpen en snelle berekeningen maken. Het versterkt ook hun perceptie door het rechter herseneffect aan leren toe te voegen. Het kind leest in vergelijking met ervoor sneller en begrijpt het gelezen stuk beter. Op deze manier neemt het succes van de andere lessen aanzienlijk toe. Bovendien kan hij zich gemakkelijk uitdrukken in het dagelijks leven en verhoogd zijn zelfvertrouwen.
Blijven de positieve effecten op mijn kind na de opleiding bestaan?


Een kind dat Het Anzan Mega Arithmetic ™ training volgt, maakt zich vele werkgewoonten eigen. Aangezien de leergewoonten echter worden hervormd terwijl het kind tijdens de trainingsperiode met seconden werkt, blijft de concentratie nu als een positief gedrag in het leven van het kind als een gevestigde gewoonte.