top of page

Veelgestelde Vragen

 • Anzan Mega Aritmetik™ Sistemi Neden Öğrenilmelidir?
  Çoğu insan “Elimizde hesap makinesi gibi aletler ve kolaylıklar varken, zihinsel hesaplamalarla kendimizi ve çocuklarımızı yormaya ne gerek var?” diye sorabilir. Bu sorunun birinci bölümüne verilecek cevap şudur; Arabası olan çoğu insan fiziksel olarak sağlıklı kalabilmek için spor salonlarına veya açık koşu parkurlarına gidip koşmaktadır. O zaman bu insanlara da “Araba gibi bir kolaylık varken, neden koşarak kendinizi yoruyorsunuz?” diye sormak gerekir. Aynı mantıkla “Anzan Mega Aritmetik™” de beyni çalıştırarak zinde ve sağlıklı kalmasını sağlayan harika bir egzersiz ve gelişim programıdır. Bilimsel araştırmalar sayılarla uğraşma ile beyin hücrelerinin uyarılması ve beyin gelişimi arasında direkt ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sorunun ikinci bölümü ise zihinsel aritmetiğin çocukları yorduğunu ima etmesidir. Bu doğru değildir. Okulda öğretilen matematik teknikleriyle zihinsel aritmetik yapmaya kalkarsanız şüphesiz çok yorulursunuz ve işin içinden çıkamazsınız. Çünkü okulda öğretilen teknikler beynin sadece bir yarım küresini kullandırdığı için hem zordur, hem de beynin gelişmesine ve sinerji yaratmasına uygun değildir. Önemli olan zihinsel aritmetik işlemlerini beyni yormadan ve beyni geliştiren teknikleri kullanarak yapmaktır. İşte bu etapta Mega Hafıza™’nın tescilli “ANZAN MEGA ARİTMETİK™” sistemi devreye girmektedir. Anzan Mega Aritmetik™ sisteminin amacı okulda öğretilen aritmetik tekniklerini öğretmek değil, beynin her iki yarım küresini aktif ederek hafızayı, beyni, zekayı, hızlı düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi geliştirmektir.
 • Beynin Her İki Yarım Küresini Kullanarak İşlem Yapmak Nedir?
  Hepimizin bildiği gibi beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Çoğu insan günlük yaşamda ve okul hayatında daha çok sol beyin küresini dominant olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni okuldaki öğretim metotlarının daha çok sol beyni yoğun kullandıran ve beynin sağ yarım küresini çok az işin içine katan bir müfredat programı takip etmesidir. Bunun sonucu olarak da sağ beyin atıl kalmakta ve beynin bu bölümünün sağladığı sinerji kullanılmamaktadır. Mega Hafıza™’nın geliştirdiği Anzan Mega Aritmetik™ sistemi işin içine beynin sağ yarım küresini de katmakta ve böylece beyin gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır.
 • Anzan Mega Aritmetik™ Sisteminde Eğitim Nasıl Veriliyor?
  Anzan Mega Aritmetik™ sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı (veya öğretmen-odaklı) bir yaklaşımla yapılmasıdır. Öğretmen her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir. Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Eğitimler eğlenceli zeka oyunları programı ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır. Sistem zeka oyunları programıyla ve bir online sistemle desteklenmektedir. Eğitimci öğrencinin online çalışmalarını izleyebilmektedir. Anzan Mega Aritmetik™ eğitim sistemi pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Anzan Mega Aritmetik™ sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.
 • Anzan Mega Aritmetik™ Sisteminin Çocuğumuza Bir Faydası Olur mu?
  Evet, Anzan Mega Aritmetik™ Sistemi, çocuğun matematiksel düşünmeye hakim olmasını ve anlamasını sağlayarak hızlı hesaplamalar yapmasına imkan vermektedir. Aynı zamanda, öğrenmeye sağ beyin etkisini katarak algılamalarını güçlendirmektedir. Çocuk eskisine göre daha hızlı okumakta ve okuduğunu daha iyi anlamaktadır. Bu sayede, diğer derslerindeki başarıları da kayda değer şekilde artmaktadır. Buna ek olarak günlük hayatta kendini rahat ifade edebildiği gibi yüksek özgüven de sağlamış olur.
 • Eğitim Bittikten Sonra Çocuğum Üzerindeki Olumlu Etkileri Devam Edecek Mi?
  Anzan Mega Aritmetik™ eğitimini alan çocuk, pek çok çalışma alışkanlığını kaybetmemek üzere edinmiş olmaktadır. Bununla birlikte, eğitim süresi boyunca çocuk, saniyelerle çalışırken öğrenme alışkanlıkları yeniden biçimlendiği için, terbiye olan konsantrasyon artık yerleşmiş alışkanlık olarak çocuğun hayatında olumlu bir davranış olarak devam etmektedir.
bottom of page