top of page

WAT IS ANZAN MEGA ARITHMETIC™ BREIN TRAININGEN EN INTELLIGENTIESPELLEN TRAININGSPROGRAMMA?

Anzan Mega Arithmetic ™ is een heel speciaal mentaal wiskunde en brein technieken trainingssyteem, ontwikkeld door Melik Duyar, lid van de World Memory, Mental Maths en Speed Reading Olympics, ter ondersteuning van de hersenontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, waarbij mentale wiskundetechnieken worden gecombineerd met geheugentechnieken en creëert synergiën in de hersenen.

WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

Anzan Mega Arithmetic ™ activeert de linker- en rechterhersenhelften tegelijktijdig en op een evenwichtige manier en biedt de volgende verbeteringen bij kinderen die de training voltooien;

 • Hoge concentratie

 • Gevorderde luistervaardigheden

 • Gevorderde capaciteit van analytisch denken

 • Vaardigheden van snelle rekenkundige bewerkingen

 • Krachtige verbeelding

 • Snelheid leren

 • Gemakkelijk focussen

 • Verbeterde geheugencapaciteit

 • Gevorderde probleemoplossend vermogen

 • Vermogen tot zelfexpressie

 • Snelle ontwikkeling van de hersenen

 • Veel zelfvertrouwen

Anzan Mega Arithmetic™ breekt vooroordelen met betrekking tot wiskunde bij kinderen af; het maakt leren leuk! 

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen is het voldoende dat het kind de cijfers kent. Want het systeem gebruikt de cijfers als hulpmiddel om de verbeeldingsfuncties van de rechterhersenhelft te verbeteren en de beoogde winst te behalen.

Het proces in het programma ontwikkeld, met een zeer eenvoudige uitleg en door de verbeeldingskracht van het kind te gebruiken, het creatieve probleemoplossend vermogen van het kind. Bijvoorbeeld; het kind heeft snel door dat "98 + 98 + 98" eigenlijk hetzelfde is als drie keer (100 - 2). In dit geval verandert het proces in een makkelijkere staat dan door ​​98 bovenop 98 proberen op te tellen en nogmaals 98 op het verkregen resultaat proberen op te tellen. Dat wil zeggen, er wordt voor gezorgd dat het kind zich realiseert dat dit proces hetzelfde is als "300" met 6 verminderen. Dit is wat intelligentie wordt genoemd. In die zin verbetert het systeem de intelligentie en de snelle denkvaardigheden van het kind.

De verbetering stelt kinderen in staat om rekenkundige bewerkingen sneller uit te voeren dan de rekenmachine door hun wiskundige vaardigheden te versterken. Het antwoord op de vraag, "Waarom zou je zo'n training nodig hebben als er rekenmachines beschikbaar zijn?" is; het hoofddoel van het programma is niet om snelle berekeningen uit te voeren, maar om het geheugen, intelligentie, denken, focus en leervermogen van de hersenen te vergroten. Omdat in de training getallen en rekenhulpmiddelen gebruikt worden, is het een extra voordeel dat de hersenen snelle berekeningen uitvoeren.

De studies GESPROKEN ANZAN en FLASH ANZAN In het Anzan Mega Arithmetic™ trainingsprogramma verbeteren de auditieve, visuele en kinesthetische zintuigen van kinderen; en stelt hen in staat tot verhoging van leessnelheid, om gemakkelijker waar te nemen wat zij lezen en de gelezen stukken of een onderwerp wat ze gehoord hebben op een makkelijke manier over te dragen. In deze context verhoogt het kind zijn succes van verbale lessen zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

Om de beoogde vaardigheden te bereiken, zijn korte en systematische herhalingen gedurende een lange periode nodig. Aan het einde van elke les, in overeenstemming met de instructies van de docent, kan het kind gemiddeld 20-25 minuten per dag via het onlinesysteem met de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan de student zijn gegeven oefenen."

Mega Intellect Paritmetik

ANZAN MEGA ARITHMETIC™ TRAININGSPROGRAMMA

Naast de klassikale lessen wordt het trainingsprogramma ook via het onlinesysteem uitgevoerd en bestaat de training uit de volgende delen:

 • Parithmetic™ training

 • Mega Soroban™ training

 • Gesproken Flash Anzan™ training

 • Visuele Flash Anzan™ training

 • Fictieve Anzan™ training

 • Mega Intelligentie™ Denkspellen training

Het programma is geïmplementeerd in drie leeftijdsgroepen:

 • 5 - 6 Jaar leeftijdsgroep Training

 • 7 - 8 - 9 Jaar Leeftijdsgroep Training

 • 10 - 11 - 12 Jaar Leeftijdsgroep Training

Om te kunnen profiteren van het programma, moeten leerlingen ten minste het eerste studiejaar voltooien.

 

Training parallel aan schoolperiodes:
Onze trainingen zijn parallel aan schoolprogramma’s en worden in twee perioden gedurende het jaar georganiseerd.

bottom of page